Aktualności

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego HARMONOGRAM MATUR Komunikat MEN i CKE w sprawie próbnych matur w dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. Drodzy Rodzice! W obliczu trudnej dla nas wszystkich sytuacji ważne...

Matura

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego HARMONOGRAM   KONSULTACJI   NAUCZYCIELI Wytyczne MEN, CKE i GIS do przygotowania egzaminów zewnętrznych https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis Harmonogram matur

Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Wanesa Starzyczny 3a Stypendyści Starosty Powiatu Mikołowskiego po II półroczu roku szk. 2018/2019 za wybitne wyniki w nauce:Aleksandra Korny 2dKlaudiusz Gubernat 2dAgnieszka Skutela 3d za wybitne osiągnięcia w sporcie:Zofia Tkocz...

Duplikat legitymacji

Wpłata za wydanie: – duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł– duplikatu świadectwa wynosi 26 zł, w/w kwotę należy wpłacić na konto:II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4 nr 26 84360003...

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda PileckiegoMikołów ul. Pokoju 4Mikołowski Bank Spółdzielczy66 84360003 0000 0022 7226 0001

Kontakt

Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie Adres szkoły: 43-190 Mikołów ul. Pokoju 4 Telefon: tel/fax (32) 2262247 Adres WWW: http://www.2lomikolow.pl e-mail szkoły: iilomikolow@poczta.onet.pl

Skip to content