Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Wanesa Starzyczny 3a Stypendyści Starosty Powiatu Mikołowskiego po II półroczu roku szk. 2018/2019 za wybitne wyniki w nauce:Aleksandra Korny 2dKlaudiusz Gubernat 2dAgnieszka Skutela 3d za wybitne osiągnięcia w sporcie:Zofia Tkocz...